Jak postupovat při reklamaci zboží

Reklamace zboží je nemilá záležitost. Proto u nás dbáme na to, abyste byli s našimi produkty spokojeni a k reklamacím vůbec nedocházelo. Nebo k nim docházelo pouze minimálně. Za naše produkty ručíme. Pokud však narazíte na závadu, rádi se o vše postaráme. Připravili jsme si pro vás tipy, jak při reklamaci postupovat, aby vše proběhlo rychle a bezstarostně.

Jak oznámit závadu?

O případných reklamacích nás kontaktujte e-mailem nebo poštou na adresu:

 • PAKAMAP s.r.o.
 • č. p. 401
 • 679 05 Březina

Dbejte na to, aby zboží, které zasíláte na reklamaci, bylo odesláno jako doporučená zásilka a velmi pečlivě zabaleno. Nemůžeme ručit za jeho případná poškození nebo odcizení během přepravy.  

Co musí obsahovat zásilka, kterou odesíláte k reklamaci?

 • vadné zboží kompletní natolik, aby bylo možné závadu otestovat,
 • kopii nákupního dokladu či záručního listu,
 • přesný popis závady produktu,
 • kontaktní informace na vaši osobu, nejlépe e-mail a telefonický kontakt.

Co se děje po zaslání zboží?

Vaše spokojenost je u nás na prvním místě. I proto vyřizujeme reklamace našich produktů obratem. O servis sluchátek Koss se stará náš oficiální distributor Eurostar Ostrava, kterému reklamované zboží bezpečně a neprodleně zasíláme. Servisní místa Eurostar Ostrava si můžete prohlédnout zde. 

Co když jste si pořídili sluchátka KOSS s doživotní zárukou?

Doživotní záruka firmy KOSS se vztahuje pouze na vybrané produkty z naší nabídky a zaručuje, že je prostřednictvím oficiálního distributora zboží opraveno nebo vyměněno prvnímu majiteli po celý jeho život pouze za manipulační poplatek. Více o doživotní záruce se dozvíte zde.   

Všeobecná ustanovení

Poskytujeme vám také některá všeobecná ustanovení, která vám pomohou lépe se orientovat v reklamačním procesu.

Kupující musí reklamaci uplatnit u prodávajícího v záruční době. Z ustanovení vyplývajících ze zákona není možné vyhovět reklamaci uplatněné po záruční době. Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Záruční doba se tedy prodlužuje o dobu vyřizování reklamace. Kupující by měl reklamaci zjištěné vady uplatnit bez zbytečného prodlení poté, co se vada projevila.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Prodávající se může s kupujícím dohodnou i na delší době (§ 19 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele). Po uplynutí 30 dnů má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. To znamená, že má právo na výměnu věci nebo může odstoupit od smlouvy.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem),
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
 • zboží bylo poškozeno živly,
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.